فیلم| درگیری لک لک و عقاب بر سر غذا

یک لک لک قصد برداشتن غذای عقاب داخل قفسی را داشت که خودش مورد حمله عقاب قرار گرفت اما توانست جان سالم به در ببرد.

{$sepehr_media_802916_700_300}