پلوسی: آمریکا و اسراییل در مواجهه با تهدید ایران متحد هستند

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به تازگی به فلسطین اشغالی سفر کرده است، امروز در مراسمی که در کنست [پارلمان رژیم صهیونیستی]برگزار شد، گفت آمریکا و اسراییل در مواجهه با تهدید ایران متحد هستند.

به گزارش روزنامه تایمز آو اسراییل، پلوسی با مطرح کردن ادعا‌هایی علیه ایران گفت: ما در مبارزه علیه تروریسم در منطقه و هم در قبال پیشرفت هسته‌ای ایران در کنار یک‌دیگر هستند. تهدید هسته‌ای ایران یک تهدید جهانی است.
او گفت: «نزدیکی اسراییل به ایران مایه نگرانی همه ما و مسئولیتی برای همه ماست.»