فیلم| نبرد جنگنده‌های روسیه و اوکراین در آسمان

ویدیوئی از نبرد جنگنده‌های روسیه و اوکراین در آسمان واسیلکیف مشاهده می‌کنید.

{$sepehr_media_827406_700_300}