فیلم| لک لک مادری که از بین جوجه هایش، قوی‌تر را انتخاب می‌کند

یک لک لک مادر برای حفظ بقا مجبور می شود تا از بین جوجه هایش، قوی تر را انتخاب کند و جوجه ضعیفش را از بالای بلندی به پایین پرت می کند.

{$sepehr_media_831979_700_300}