عمار حکیم:
بن‌بست‌های سیاسی قبلی عراق تنها از طریق مذاکره حل شد

«سید عمار حکیم»، رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار امروزش با جنین پلاسخارت، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق، تحولات صحنه سیاسی این کشور و وضعیت بن‌بست سیاسی در فرآیند سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در بیانیه دفتر ریاست جریان حکمت ملی عراق آمده است: «در این دیدار دو طرف بر ضرورت تشکیل یک دولت متوازن که قادر به تحقق خواسته‌های مردم عراق باشد، تأکید کردند».

بر اساس این بیانیه، حکیم خاطرنشان کرد که راه حل چیزی جز کوتاه آمدن همگان به نفع عراق و اولویت دهی به منافع عمومی بر منافع شخصی نیست.

وی افزود: «بن‌بست‌های سیاسی قبلی در عراق تنها با نشستن طرف‌ها بر سر میز مذاکره حل شد».