نتایج نظرسنجی پای صندوق رای:
مکرون با ۵۸ درصد پیروز انتخابات فرانسه است

بر اساس نتایج نظرسنجی پای صندوق‌های رای، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور کنونی فرانسه با 58 درصد پیروز انتخابات فرانسه است.