وقتی تانک اسرائیلی توسط شهید چمران منهدم می‌شود

مهدی چمران برادر شهید مصطفی چمران با اشاره به حضور برادرش در مصر روایت می‌کند: شهید چمران در مصر بالاترین سطوح جنگ‌های چریکی و ضد چریکی به‌صورت علمی را آموخت و در پادگان‌های مصر به فلسطینی‌ها آموزش داد و مسئولیت تعلیم چریکی مبارزان ایرانی را برعهده گرفت و هشت سال مبارزاتی را در لبنان داشت.

او با دانش علمی و رزمی خود با فالانژها، کمونیست‌ها، چپ‌گرایان فلسطینی، لبنانی و عوامل رژیم شاه می‌جنگید و فعالیت نظامی‌اش را علیه اسرائیل ادامه دادند، رزم و جنگ شهید چمران شوخی نبود.

اسرائیلی‌ها برای تصرف لبنان نیرو‌های خود را در تل‌های جنوب لبنان مانند تل مسعود و بنت جبیل مستقر کردند و شهید چمران به همراه ۴۵ نفر به سوی اسرائیلی‌ها حرکت کرد و تانک‌های اسرائیلی را به آتش کشیدند و آن‌ها را از منطقه جنوب لبنان بیرون راند و این اتفاق برای اولین‌بار در تاریخ لبنان در سال ۵۴ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اسرائیلی‌ها با امکانات فراوان چنین کاری را نتوانسته‌اند انجام دهند و عده‌ای از محرومان لبنان با پشتوانه خداوند کار به این بزرگی را انجام را دادند به همین سبب اسرائیلی‌ها خبر را بازگو نکردند.