لیست پرسپولیس تغییر می‌کند؛ یحیی پشیمان شد

در لیست اولیه یحیی گل محمدی نام حداقل 8 بازیکن وجود دارد. البته او گفته بود نه لیست خرید به باشگاه داده و نه لیست فروش که حرف درستی هم هست چون فعلا تمام تمرکزش روی بازی های باقی مانده پرسپولیس است اما بهرحال نفراتی را در ذهن دارد . همان طور که سایر مربیان دارند و منتظر اتمام فصل هستند.

در همین راستا شنیدیم عملکرد ضعیف دو گزینه پرسپولیس باعث شده تا نظر یحیی نسبت به آنها عوض شود و قید خریدشان را بزند. طبعا این مربی گزینه های دیگری را جانشین این دو نفر خواهد کرد چرا که باید تیمش را در چند پست از جمله کناره های زمین تقویت کند.

امسال از آن سالهایی است که یحیی خریدهای زیادی را انجام خواهد داد و پرسپولیس به طور طبیعی تغییرات زیادی خواهد داشت اما فعلا تمام هوش و حواس گل محمدی به 6 بازی آخر تیمش در لیگ بیست و یکم است و به محض اتمام لیگ کار مذاکره با گزینه های این مربی آغاز خواهد شد.