بارش‌ها در خراسا‌ن‌شمالی ادامه دارد

بر اساس پیش بینی کارشناسان هواشناسی، از ظهر فردا در استان بارش ها آغاز می‌شود و تا اوایل شب ادامه خواهد یافت.

شدت بارش ها برای جنوب استان پیش بینی شده و احتمالاً مردم اسفراین و جاجرم شاهد بارش تگرگ خواهند بود.

از روز پنجشنبه تا صبح جمعه، جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش دما خواهیم داشت.

در شبانه‌روز گذشته، کوسه با هشت درجه و اسماعیل آباد اسفراین با ۲۳ درجه، خنک ترین و گرم ترین نقاط استان بود.

کمینه و بیشینه دمای بجنورد هم ۱۰ و ۱۹ درجه بود.

از زمان آغاز بارش ها در روز شنبه تاکنون، بیشترین بارش با ۷۶ میلی‌متر از قصر قجر بجنورد و ۷۴ میلیمتر از دهگاه گزارش شد.