ذخیره سد ۳۹۵ میلیون مترمکعب است
افزایش خروجی سد زاینده‌رود

محمود چیتیان با اعلام این خبر اظهار کرد: مدت افزایش خروجی از سد زاینده‌رود با هدف مورد اشاره ۱۰ روزه است و در این مدت آب در کلانشهر و شرق اصفهان جریان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه افزایش خروجی سد زاینده رود با هدف آبیاری نوبت چهارم مزارع شرق اصفهان و با تصمیم کمیته چهار جانبه صورت می‌گیرد، افزود: میزان ذخیره کنونی سد زاینده رود ۳۹۵ میلیون مترمکعب است و رهاسازی به مدت ۱۰ روز از سد زاینده رود خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطر نشان کرد: کمیته چهار جانبه متشکل از استانداری اصفهان، جهاد کشاورزی استان، صنف کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان است.