طرح رتبه‌بندی معلمان به بهترین شکل در حال انجام است؟

سرپرست آموزش و پرورش لرستان با اشاره به برداشته شدن موانع سر راه طرح رتبه‌بندی معلمان، افزود: با تعامل و نظرخواهی که از فرهنگیان در کشور شده این طرح به بهترین شکل در حال انجام است.

رضا عزتی، در مراسم تجلیل از معلمان نمونه لرستانی، توسعه هر جامعه و کشور را منوط به نگاه ویژه به آموزش و پرورش آن جامعه و کشور دانست و اظهار کرد: هیچ افتخاری رقم نخواهد خورد و هیچ شهری توسعه نخواهد یافت مگر به دستان توانمند معلمان و آن هم پرورش نیروی انسانی پرتوان و خلاق است.

وی آموزش و پرورش را ستون و خیمه جامعه دانست و گفت: اگر این ستون مستحکم و استوار بنا شود و توجه ویژه. ای به آن شود در نهایت باید بگوییم آن جامعه مستحکم و بیمه شده است.

عزتی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد جایگاه معلم، عنوان کرد: در فرمایشات ایشان تأکید بر ارتقا مقام معلم و جایگاه آموزش و پرورش است و هرگونه هزینه را در این راستا سرمایه‌گذاری می‌دانند و دغدغه ایشان تحول در آموزش و پرورش بوده که هم در سند تحول بنیادین و هم در بیانیه گام دوم به آن اشاره کرده است.

سرپرست آموزش و پرورش با انتقاد از دولت‌های گذشته که طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرا نکردند، گفت: خوشبختانه این طرح در دولت سیزدهم در مراحل پایانی و در آن به منزلت و کرامت معلم توجه جدی شده است.

وی با اشاره به برداشته شدن موانع سر راه طرح رتبه‌بندی معلمان، افزود: با تعامل و نظرخواهی که از فرهنگیان در کشور شده این طرح به بهترین شکل در حال انجام است و از همه فرهنگیان و دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت می‌خواهیم با ارائه راهکارها، پیشنهادات و نظرات خود از طریق سامانه‌های پیامکی که برای این کار در نظر گرفته شده به بهتر اجرا شدن طرح رتبه‌بندی کمک کنند.