قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۲

قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۴ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۸۲ درصدی، از ۱,۳۴۳,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و سه هزار و دویست ) تومان به ۱,۳۶۸,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۲۳,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و بیست و سه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۳۰۰ (سی هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۲۵,۶۰۸ (بیست و پنج هزار و ششصد و هشت ) تومان به ۲۵,۵۸۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۳۸ (سی و یک هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۷۷ درصدی، از ۳۶,۹۲۲ (سی و شش هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان به ۳۷,۲۱۰ (سی و هفت هزار و دویست و ده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۲۲۲ (بیست و سه هزار و دویست و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به 14,040,000 (چهارده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.63 درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۶۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۷۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۷۰۲,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و دو هزار) تومان قیمت خورد.