فیلم| اقیانوسی که یک خانه را با خود برد

وقوع طوفان در کارولینا سبب بروز گردآب شده و اقیانوس یک خانه را با خود برد.

{$sepehr_media_880097_700_300}