سرپرست وزارت کشور:
استانداران جديد ايلام و مازندران منصوب شدند
آفتاب: سرپرست وزارت کشور گفت که در جلسه امروز هيات دولت ،‌ استانداران جديد ايلام و مازندران منصوب شدند. 

به گزارش خبرنگار سياسی آفتاب به نقل از ايرنا، «سيد مهدی هاشمی» روز يکشنبه پس از جلسه هيات دولت در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بنا به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيات وزيران «نور محمد غراوی»به عنوان استاندار جديد ايلام و « سيدمحمد کريمی» به عنوان استاندار مازندران منصوب شدند. 

‌هاشمی درمورد استاندار بوشهر نيز گفت: «با توجه به استعفای آقای «علی افراشته»تا انتخاب و معرفی استاندار جديد، اين استانداری توسط سرپرست اداره می شود».