در نامه سرگشاده سردار باقرزاده به نماینده صلیب سرخ در ایران مطرح شد:
درخواست ایران از صلیب سرخ برای کمک در صورت بروز جنگ احتمالی
آفتاب: سردار میرفیصل باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح که چندی پیش خبر از حفر 320 هزار قبر برای متجاوزین به ایران داده بود در نامه‌ای سرگشاده به آقای «پیتراشتوکر»، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران ضمن شرح دادن وظایف این کمیته در زمان جنگ، بر کمکهای صلیب سرخ به این کمیته در صورت بروز جنگ احتمالی تاکید کرد.

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، متن کامل نامه فرمانده کمیته جستجوی مفقدین ستاد کل نیروهای مسلح به صلیب سرخ به شرح زیر است:

جناب آقای پیتراشتوکر
با تقدیم بهترین سلام‌ها و آرزوی موفقیت، همانگونه که مطلع می‌باشید، کمیته جستجوی مفقودین جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان عالی‌ترین دستگاه اجرائی در حوزه مقابله با عوارض جنگ روانی اجتماعی جنگ از جمله موضوع مفقودین و قربانیان جنگی فعالیت می‌کند، به نحوی که عملکرد آن پس از جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران برای آن کمیته آشناست. 

در همین رابطه و بر اساس اهداف بشر دوستانه و به منظور تعیین قلمرو، سیاست‌ها و چگونگی آموزش، پشتیبانی عملی و تجهیزاتی از نقش آفرینان این کمیته (اعم از نظامی ‌ویا مردمی‌) که در صحنه تدفین اجساد سربازان متجاوز دشمن ناگزیر به دخالت می‌گردند تمهیداتی از سوی کمیته جستجوی مفقودین در نظر گرفته شده‌است که مهم ترین آن در تقدم یک، حفر 320 هزار گور در استانهای مرزی کشور است (مختصات نقاط یاد شده متعاقباً اعلام خواهد شد). 

از آنجایی‌که کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح بعنوان تنها نهاد ملّی برای مفقودین به طور داوطلبانه و یک جانبه، تکالیفی را در قالب سازو کارهای چند جانبه تضمین و تعهد نموده است، انتظار داریم کمیته بین المللی صلیب سرخ بعنوان یک میانجی بی‌طرف برابر فهرستی که اعلام می‌شود، ما را در این عملیات خطیر و انسانی یاری نماید تا بتوانیم عملکردی متناسب با استانداردهای بین المللی و توام با قابلیت توسعه موثر و قابل تحمل برای جامعه ملّی داشته باشیم؛ به نحوی که این مرکز به طور همزمان توانایی به کارگیری همه منابع نوسنجی شده جامعه جهانی را نیز داشته باشد.

فهرست کلی نیازمندی‌ها:
1- ضرورت کمک لجستیکی جهت ایجاد سامانه مرکز اطلاعات رسمی ‌برای شناسایی آن گروه از سربازان متجاوز دشمن که پس از کشته شدن یا اسارت بنا به علل مختلف در هویت‌شان تردید به وجود می‌آید.

یادآوری: بدیهی است کمیته جستجوی مفقودین جمهوری اسلامی‌ایران تلاش خواهد کرد تا حقوق بین المللی عرفی قابل اعمال در مخاصمات بین المللی مراعات شود و در این رابطه طرف ایرانی، آژانس جستجوی کمیته بین المللی صلیب سرخ را مناسب‌ترین رابط خود با خانواده قربانیان می‌شناسد. 

2- کمک به ایجاد و تداوم فعالیت تیم‌های جستجوی سازمان یافته در مقیاس ارضی جمهوری اسلامی‌ایران با استعداد یکصد نفر در هر تیم، مجموعاً هفتاد تیم. 

3- ظرفیت سازی و کمک لجستیکی به منظور تحقق مجموعه قطعنامه‌های بین المللی، شامل قطعنامه‌های‌: 
شانزدهم- کنفرانس بین المللی لندن (1938 )، هفدهمین- استکهلم (1948)، نوزدهمین- دهلی نو (1957 )، بیستمین- وین (1965) و بیست و چهارمین- مانیل (1981) 

بدیهی است حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ از کمیته جستجوی مفقودین جمهوری اسلامی‌ایران، به ویژه به استناد مصوبه 2 از بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی مانیل می‌تواند تاثیری اساسی در پیشگیری از مفقود شدن سربازان دشمن در خاک پهناور جمهوری اسلامی ‌ایران داشته باشد. 

4- به منظور تضمین شناسایی تمام افراد نیروهای مسلح کشور مهاجم ترتیبی اتخاذ نمائید تا کلیه اطلاعات افراد و گروههای مسلح درگیر در نبرد قبل از هرگونه ورود به جبهه‌های جنگ در اختیار کمیته جستجوی مفقودین قرار گیرد(مستند به بند 3 دستورالعمل اصول اجرایی). 

ترجیحاً این اطلاعات باید شامل: نام و نام خانوادگی کامل، نام پدر، ملّیت، یگان اعزام کننده، شماره پلاک هویت و مشخصات ژنتیکی (DNA ) و آخرین محل سکونت باشد. 

5- پشتیبانی لجستیکی در فعالیت‌های بشر دوستانه کمیته ایرانی جهت جمع آوری و تدفین سربازان دشمن در صحنه نبرد و اعمال مدیریت در مورد بقایای انسانی کشته‌شدگان. 

یادآوری‌: کمیته جستجوی مفقودین آمادگی دارد تعدادی کارشناس مذهبی را بر‌اساس معرفی کمیته ‌بین المللی صلیب سرخ برای انجام مراسم مذهبی تدفین به کارگیری نماید.
 
6- حمایت لجستیکی ازکمیته جستجوی مفقودین جهت نبش قبور و شناسایی بقایای انسانی افرادی که براثر مواد تجزیه کننده و یا استحاله کننده زمین، در کوتاه مدت متلاشی می‌شوند.
 
در پایان کمیته جستجوی مفقودین جمهوری اسلامی‌ایران آمادگی دارد ضمن گفتگوی‌های محرمانه با کمیته بین المللی صلیب سرخ، نحوه همکاری خود جهت اجرای صادقانه قوانین بین‌المللی انسان دوستانه که باید به هنگام مواجهه با متجاوزین مورد توجّه قرار گیرد را معلوم و پیش از از وقوع هرگونه حادثه‌ای در جهت حفاظت ازمنابع قربانیان تلاش نماید.

به امید آرزوی موفقیت و تقدیم احترام برای حقوق بین الملل بشر دوستانه.