پورمحمدی عضو جامعه روحانيت مبارز شد
آفتاب: سخنگوی جامعه روحانيت مبارز با اشاره به تصويب شورای مركزی برای عضويت افراد جديد، گفت: «پورمحمدی و مروی عضو شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز شدند».


به گزارش سرویس سیاسی آفتاب ،احمد سالک سخنگوی جامعه روحانيت مبارز در گفتگو با فارس با اشاره به جلسه روز گذشته شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز گفت: «اين جلسه با حضور 24 نفر از اعضاء تشكيل در خصوص آئين نامه داخلی بحث و تبادل نظر شد». 

وی گفت: «در اين جلسه مصطفی پورمحمدی و احمد مروی به عنوان اعضای جديد شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز حضور داشتند». 

سالک تصريح كرد: «در جلسات گذشته برای تكميل شورای مركزی كانديداها به رای گذاشته شده و اين دو نفر به عنوان اعضای جديد مورد تصويب شورای مركزی قرار گرفته بودند.
سخنگوی جامعه روحانيت مبارز اظهار داشت: بحث در خصوص رياست جمهوری دهم به جلسات شورای مركزی پس از تعطيلات موكول شد». 

سالك گفت: «هفته آينده اجلاس علمای يهودی، مسيحی و مسلمان با هدف تقريب مذاهب اسلامی با سخنرانی تسخيری دبيركل مجمع تقريب مذاهب در مادريد برگزار می‌شود». 

عضو شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز افزود: «در اين جلسه در خصوص مسائل انرژی هسته‌ای بحث و بر ايستادگی ملت ايران در مقابل فشارهای خارجی تاكيد شد».