هوای تهران خطرناک شد

شاخص آلایندگی در تهران به عدد ۳۴۴ رسیده است.

هوای تهران خطرناک شد