مجری صداوسیما: غرب پیش نویس ۶ ماه قبل را روی میز گذاشته!

امیرحسین ثابتی در صفحه‌ی توییتر خود نوشت: غرب همان پیش‌نویس ۶ ماه قبل که بسیاری از تحریم‌ها باقی می‌ماند را روی میز گذاشته و گفته فقط ٧٢ ساعت برای احیای برجام فرصت هست!

این مجری تلویزیون در ادامه نوشته: نباید این توافق ضعیف امضا شود تا مشخص شود این غرب است که برای تعادل بازار نفت به توافق نیاز دارد نه ایران. وگرنه "نقطه ماکسیمم" تاثیر تحریم بر ایران تمام شده.