تصاویر| عزاداری لرستانی‌های مقیم پایتخت

تصاویری از عزاداری لرستانی های مقیم پایتخت در روز عاشورا ببینید: