توئیت عجیب نماینده سابق مجلس؛ اقدام حسنی در ایام حسینی/توافق در راه است؟

محمدعلی وکیلی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید مجلس در توئیتی با هشتک مذاکرات وین نوشت:

اقدام حسنی در ایام حسینی
احتمال توافق هسته ای تا ساعاتی دیگر

توئیت عجیب نماینده سابق مجلس؛ اقدام حسنی در ایام حسینی/توافق در راه است؟