فیلم| سه ماه زندگی پرنده‌ای کوچک در مو‌های یک زن

 طوفان لانه این پرنده را از بین برده بود و از گروه خود جا مانده بود. هانا تیلور گفت: پرنده کوچک که نمی‌توانست خانه‌اش را پیدا کند، شروع به ساختن لانه در موهایم کرد. این پرنده به تدریج با جمع کردن خرده چوب لانه‌ای در مو‌های پرپشت خانم تیلور ساخت و در آن جا خوش کرد.

{$sepehr_media_934262_700_300}