فیلم| تلاش نافرجام بایدن برای پوشیدن کت!

ویدیوئی از تلاش نافرجام بایدن برای پوشیدن کت مشاهده می‌کنید:

{$sepehr_media_934406_700_300}