تصاویر| حمله پلیس به عزاداران شیعه در کشمیر

مردم شعار لبیک یا حسین، لبیک یا زینب سر می دادند.