فیلم| لحظه تلاقی گدازه‌های آتشفشان با دریا

فوران آتشفشان یکی از پدیده‌های طبیعی است که سالانه در بسیاری از کوه‌های آتشفشانی فعال دنیا رخ می‌دهد.

{$sepehr_media_935063_700_300}