فیلم| چه غریبانه تو با یاد وطن می‌نالی/ اجرایی قدیمی از ابتهاج و لطفی

 ابتهاج امروز در۹۵ سالگی درگذشت.

{$sepehr_media_935091_700_300}