فیلم| توی مهمانی، حتی دوستان و فامیل، نمی‌دانستند این «آقای ابتهاج»، همان «آقای سایه» است!

ویدیوئی از گفت‌وگوی مسعود بهنود با هوشنگ ابتهاج مشاهده می‌کنید.

{$sepehr_media_935103_700_300}