عکس| علی پروین و احمدرضا عابدزاده در تیم ملی

تصویری از آخرین روز تمرینات تیم ملی فوتبال پیش از مسابقات قهرمان بازی‌های آسیایی پکن منتشر شده است.

مرداد سال ۱۳۶۹ اردویی تمرینی برای مسابقات قهرمان بازی‌های آسیایی پکن برگزار شد.

در این تصویر که مربوط به آخرین روز از این تمرین هاست، علی پروین، عابدزاده، مطلق و... دیده می‌شوند.

عکس| علی پروین و احمدرضا عابدزاده در تیم ملی

منبع: فدراسیون تاریخ وآمار فوتبال ایران