سرگذشت سمج‌ترین خواستگار تاریخ/ چقدر منتظر جواب مثبت در خواستگاری بمانیم؟

9 یا 10 سال خواستگار ایشان بودم و پدرش مخالف بود و فکر می‌کرد مثلا خیلی قالتاقم، قیافه‌ام غلط انداز بود و ... » حالا سوال این است که آیا از منظر روان‌شناسی توصیه می‌شود که 10 سال منتظر گرفتن جواب مثبت از خانواده دختر باشیم؟ قضاوت بر اساس ظاهر افراد درباره ویژگی‌های شخصیتی‌اش، درست است یا نه؟

چقدر منتظر جواب مثبت در خواستگاری بمانیم؟
این که چقدر باید برای گرفتن جواب مثبت از عروس خانم صبر و اصرار کرد، موضوعی است که نمی‌توان به‌طور قطعی برای آن زمان اعلام کرد چراکه عوامل زیادی از قبیل تفاوت‌های فردی و شخصیتی، خانوادگی و قومی، انگیزه‌ها و بسیاری از مولفه‌های دیگر در آن دخیل هستند. اما واقعیت این است که هرچقدر تعداد دلایل و انگیزه‌های یک فرد برای تحقق این خواسته بیشتر و قوی‌تر باشد، می‌تواند زمان و انرژی بیشتری را صرف رسیدن به آن کند. حال این که تا چه حد ممکن است این دلایل و انگیزه‌ها درست یا غلط باشند خود جای بحث دارد که ما قصد پرداختن به آن‌ها را نداریم.

شاید فقط بحث ظاهر نبوده است
بدون شک وقتی یک خانواده به خواستگار دخترشان پاسخ مثبت یا منفی می‌دهند، براساس یک سری دلایل و شواهد این کار را می‌کنند. صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این دلایل، شناخت آن‌ها می‌تواند به خواستگار کمک کند تا تکلیف خود را بهتر بداند و تلاش خود را برای رفع آن‌ها انجام دهد. هرچند آقای «اوسیوند» راجع به دلایل مخالفت خانواده همسرشان فقط بحث قضاوت ظاهری را مطرح کردند ولی ممکن است دلایل دیگری هم مزید بر علت بوده باشد، چون سوء تفاهم مربوط به غلط‌انداز بودن چهره طی چند برخورد حضوری و گفت‌وگو قابل حل است.

سرگذشت سمج‌ترین خواستگار تاریخ/ چقدر منتظر جواب مثبت در خواستگاری بمانیم؟

صبور بودن خوب است ولی سمج بودن نه
گاهی ممکن است به دلیل نداشتن شناخت کافی از خواستگار در اولین مرحله جواب منفی داده شود و این به معنای خوب نبودن خواستگار نیست. بنابراین بهتر است به‌جای دلسرد شدن، تلاش لازم برای تحقق خواسته صورت گیرد. این که گفتم سمج‌بودن خوب نیست چون ممکن است خانواده دختر بر اثر فشارها و اصرار و واسطه و .... در معذوریت قرار گیرند وجواب مثبت بدهند ولی این احتمال هم وجود دارد که بعد از ازدواج طرف عاشق خواستگار نشود و این حس مجبور شدن همواره در ذهن خانواده دختر وجود خواهد داشت.

عواقب قضاوت خواستگار از روی ظاهر
در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که قضاوت‌نکردن از روی ظاهر افراد علاوه بر بحث خواستگاری در همه جنبه‌های زندگی ما باید رعایت شود چراکه به‌عنوان یک اصل دینی، اخلاقی و اجتماعی مطرح است. هرچند برخورد افراد هم تا حدود زیادی می‌تواند در ایجاد و تشدید این موضوع نقش داشته باشد. بنابراین زمانی که فرد به درست بودن انتخاب خود و رعایت معیارهای صحیح انتخاب همسر اطمینان دارد می‌تواند صبوری و تلاش لازم را بکند و در این زمینه بسته به مولفه‌های ذکر شده در ابتدای متن و همچنین دلایل مخالفت اولیه، زمانی را برای گرفتن جواب مثبت تعیین کند.