فیلم| اتفاق غیرمنتظره در مانور آتش نشانی

مانور آتش نشانی برای آموزش نحوه اطفای حریق برگزار شد. مسئول اطفای حریق تلاش کرد تا با یک کپسول، آتش را خاموش کند. در کمال تعجب مسئولان و حضار، آتش در برابر خاموش شدن مقاومت کرد.

{$sepehr_media_937863_700_300}