فیلم| پلمپ و تخلیه پاساژ لباس عروس ۸۰ ساله!

 ضمنا موضوع به شورای تامین استان نیز ارجاع و در شورا مطرح شده است.

{$sepehr_media_939128_700_300}