۲ مدال نقره اپه تیم مردان و زنان ایران

در آخرین روز از رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های کشورهای اسلامی، تیم های اپه مردان و زنان ایران راهی فینال شدند که هر دو شکست خوردند و به مدال نقره رسیدند.

تیم اپه مردان در فینال با نتیجه ۴۵ بر ۳۵ برابر آذربایجان شکست و از کسب مدال طلا با زمان و به مدال نقره رسید.

تیم اپه زنان نیز در فینال با نتیجه ۴۵ بر ۳۹ از ترکیه شکست خورد و به مدال نقره رسید.

نتایج تیم شمشیربازی اپه مردان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران ۳۸ - عربستان ۳۷

محمدرضا وثوقی: ۹ امتیاز گرفت و ۸ امتیاز از دست داد.

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۱۶ امتیاز گرفت و ۸ امتیاز از دست داد.

محمد رضایی (۴۱ ساله): ۱۳ امتیاز گرفت و ۲۱ امتیاز از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران ۴۵ - قرقیزستان ۴۱

محمدرضا وثوقی: ۱۱ امتیاز گرفت و ۱۱ امتیاز از دست داد.

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۲۲ امتیاز گرفت و ۱۴ امتیاز از دست داد.

محمد رضایی (۴۱ ساله): ۱۲ امتیاز گرفت و ۱۶ امتیاز از دست داد.

مرحله فینال

ایران ۳۵ - آذربایجان۴۵

محمدرضا وثوقی: ۱۲ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۸ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

محمد رضایی (۴۱ ساله): ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

نتایج تیم شمشیربازی اپه زنان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران ۴۵ - عربستان ۲۴

اعظم بختی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۸ امتیاز از دست داد.

مهسا سادات پور رحمتی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۷ امتیاز از دست داد.

پریا ماهرخ: ۱۵ امتیاز گرفت و ۹ امتیاز از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران۴۵ - سنگال ۲۳

اعظم بختی: ۱۴ امتیاز گرفت و ۹ امتیاز از دست داد.

مهسا سادات پور رحمتی: ۱۶ امتیاز گرفت و ۷ امتیاز از دست داد.

پریا ماهرخ: ۱۵ امتیاز گرفت و ۷ امتیاز از دست داد.

مرحله فینال

ایران ۳۹ - ترکیه ۴۵

اعظم بختی: ۱۴ امتیاز گرفت و ۱۱ امتیاز از دست داد.

پریا ماهرخ: ۱۱ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

مهسا پور رحمتی: ۱۴ امتیاز گرفت و ۱۹ امتیاز از دست داد.

پیش از این در سابر انفرادی مردان، علی پاکدامن و محمد رهبری مدال نقره و برنز گرفتند. تیم اپه مردان نیز مدال نقره کسب کرد.

در اپه زنان نیز اعظم بختی مدال برنز گرفت. مدال برنز بختی اولین مدال بین المللی اپه زنان ایران در رده بزرگسالان بعد از انقلاب است. همچنین اولین مدال اپه زنان ایران در بازی های کشورهای اسلامی محسوب می‌شود.

ایران در اسلحه های سابر انفرادی و تیمی زنان، اپه و فلوره انفرادی مردان صاحب مدال نشد.