فیلم| لحظه هجوم طوفان شن به دبی

 این توفان به بخش‌های مختلف کشور امارات هم رسیده است.

{$sepehr_media_939661_600_300}
 
{$sepehr_media_939662_600_300}