فیلم| عاقبت وحشتناک توقف در لاین سرعت بزرگراه

توقف در لاین سرعت طبق قوانین راهنمایی و رانندگی یک تخلف محسوب می‌شود. علاوه بر وجود منع قانونی برای این کار، توقف در لاین سرعت به شدت خطرناک بوده و ممکن است به قیمت جان سرنشینان خودرو تمام شود.

در ادامه، فیلمی از عاقبت وحشتناک و مرگبار توقف در لاین سرعت یک بزرگراه را مشاهده می‌کنید.

{$sepehr_media_939837_700_300}