اهداء یک میلیون دُز واکسن «برکت» از سوی ایران به مالی

در جریان دیدار حسین امیرعبداللهیان از جمهوری مالی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تعداد یکصد هزار دُز واکسن برکت از مجموع یک میلیون دُز اهدائی را، بصورت نمادین تحویل وزیر امور خارجه مالی کرد.