فیلم| خشک شدن بزرگترین گِل‌فشان شمال کشور

کاهش نزولات آسمانی سبب خشک شدن حوضچه پیرامونی گِل فشان «قارن یارق» آق قلا شده و تمام فعالیت ظاهری این پدیده زمین شناسی مانند پرتاب گِل متوقف شده است.

با خشک شدن بخش آبی واقع در کاسه این گل فشان، ده‌ها هکتار عرصه نمکی پدیدار شده است.

این پدیده زمین شناسی از دوران چهارم زمین شناسی برجای مانده، با مدیریت و برنامه ریزی متولیان استان می‌توانست زمینه جذب گردشگر را فراهم کند، اما به جز بهسازی راه خاکی آن، اقدام زیرساختی دیگری انجام نشده و تنها بومیان از آن دیدن می‌کنند.

{$sepehr_media_967829_700_300}