برگزاری جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا با حضور رئیس جمهور

سیدمحمد حسینی با اشاره به برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه شنبه 12 مهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ان‌شاء الله رئیس جمهور در این جلسه شرکت خواهد کرد و از زاهدی وفا دفاع می کند.

حجت عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفای خود را به رئیس جمهور اعلام کرد. رئیس جمهور در روز 15 شهریور زاهدی وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. نامه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی روز 29 شهریور اعلام وصول شد.