فیلم| تجمع دو گروه از دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد

در این تجمع دو دسته از دانشجویان شروع به شعار سر دادن کردند. دعوت به گفتگو از جمله شعارهای برخی از این دانشجویان بود.

خبرگزاری تسنیم نوشته است: در این تجمع و برخی تجمعات دیگر که در دانشگاه فردوسی مشهد و بعضی از دانشگاه‌های دیگر برگزار شده، نه از شعارهای ساختارشکنانه خبری هست و نه به اموال عمومی آسیبی می‌رسد.

{$sepehr_media_969076_700_300}