عکس| لحظه توقیف پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی در فرودگاه

شنبه ۱۶ مهر، پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی در هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی (ره) توقیف شد.

گفته شد که پاسپورت شجریان و دولتشاهی به آنها بازگردانده شد.

ضبط پاسپورت برخی چهره های هنری و ورزشی در جریان اعتراضات بعد از مرگ تلخ مهسا امینی، انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشته است.

عکس| لحظه توقیف پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی در فرودگاه