اقتصاد ترکیه بر مدار صعود

داده‌های امروز چهارشنبه نشان داد که تولید صنعتی ترکیه در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته است که این افزایش برای بیست‌وششمین ماه متوالی در شرایط افزایش تورم و ضعف لیر بوده است.

به گزارش رویترز، موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که تولید صنعتی ماه به ماه بر اساس تقویم و فصلی تعدیل شده ۲.۴ درصد افزایش یافته است.