به خواسته معترضین باید توجه و مطالبات آنان برآورده شود
شرط تمام شدن اعتراضات خیابانی چیست؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: در کشور ما نیروهای زیادی وجود دارند که آمادگی خدمت به مردم و نظام را دارند و از تجربیات ارزشمندی نیز برخوردارند ولی به دلایل واهی که ناشی از انگ‌های عناصر تفرقه‌افکن و افراطی است، منزوی هستند و از وجود آنها برای اداره کشور استفاده نمی‌شود.

جمهوری اسلامی ایران، وقتی می‌تواند منادی وحدت مذاهب و ادیان و اقوام باشد که وحدت درونی نیروهای وفادار به انقلاب و نظام را محقق نماید. تحقق این وحدت، به ویژه اکنون که کشورمان دچار اعتراضات است و عده‌ای نیز با سوء‌استفاده از اعتراضات، تلاش می‌کنند اغتشاش ایجاد کنند دشمنان خارجی نیز به اغتشاشات دامن می‌زنند، اهمیت زیادی دارد و نباید برخورداری آن از اولویت را نادیده گرفت.

در مورد حوادث روزها و هفته‌های اخیر کشور نیز نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، جدا دانستن اعتراضات از اغتشاشات است. تردیدی نیست که به خواسته معترضین باید توجه و مطالبات آنان برآورده شود. این اقدام عملی، راه را برای ادامه یافتن اعتراضات می‌بندد و در نتیجه، زمینه اغتشاشات نیز از بین می‌رود. البته نباید تصور شود که بدون حل مشکلات مردم و برآورده کردن مطالبات بر حق آنان، تغییری در نگاه‌ها به وجود می‌آید.

مردم معترض، اگر مشاهده کنند که مشکلات اقتصادی برطرف شده و حقوق شهروندیشان توسط دولتمردان رعایت می‌شود، به اعتراضات پایان می‌دهند و با مسئولین همراهی خواهند کرد.