خطرناک‌ترین ترکیبات شیمیایی چاق کننده را بشناسید

این ترکیبات، در فعالیت ھورمون ھا تداخل ایجاد کرده و تعادل باکتری ھای خوب و بد دستگاه گوارش را بر ھم می‌زنند. این عدم تعادل منجر به گرسنگی شده، متابولیسم را کاھش داده و ذخیره چربی بدن را افزایش می‌دھد و ھمه اینھا باعث می‌شوند که چاق شویم. ھمچنین، این ترکیبات خطر بروز بیماری ھای قلبی، دیابت و کلسترول بالا را نیز افزایش می‌دھد.

تری فلوزیمول: ماده قارچ کش و استفاده از آن در بسیاری از محصولات کشاورزی و مخصوصا در سبزیجات برگ دار، بسیار رایج است، و به نظر خاصیت چاق کنندگی دارد. تقریبا تمام ترکیبات شیمیایی که به طور گسترده‌ای در تولید محصولات کشاورزی به کار می‌روند، در فعالیت غدد درون ریز بدن، تداخل ایجاد می‌کنند. این باعث می‌شود که ذخیره چربی در بدن افزایش پیدا کند. سعی کنید که تا جایی که می‌توانید از میوه ھا و سبزیجات ارگانیک استفاده کنید.

امولسیفایرھا: از این ترکیبات در تھیه مواد غذایی فراوری شده استفاده می‌شود تا بافت آن‌ها را قوام ببخشند (مثل مایونز و سس ھای سالاد). این ترکیبات، تعادل ھورمون ھای روده را بر ھم می‌زنند و سندرم متابولیک ایجاد می‌کنند. بھترین شیوه برای مقابله با امولسیفایرھا این است که از خوردن مواد غذایی فراوری شده پرھیز کنیم و به جای آن از مواد غذایی کامل و غیر فراوری شده استفاده کنیم. امولسیفایرھا تقریبا در ھمه جا ھستند و ما می‌توانیم یک ماده غذایی سالم مثل کنگر فرنگی را در سس مایونز فرو کنیم و در نتیجه فواید ارزشمند کنگر را به میزان قابل توجھی از بین ببریم.

آنتی بیوتیک ھا و ھورمون ھا: وقتی که دام ھا و طیور در مزارع و چراگاه ھا با آنتی بیوتیک ھا و ھورمون ھا تغذیه می‌شوند، ما ھم از این ترکیبات بی نصیب نمی‌مانیم. این مواد می‌توانند به افزایش وزن منجر شوند. استفاده از ھورمون ھای استروئیدی در پرورش دام ھا و طیور، در بروز چاقی نقش دارد. محصولات گوشتی استفاده کنید که نسبت به سالم بودن تغذیه آنها، اطمینان داشته باشید. بخش ھای کم چرب گوشت را خریداری کنید، زیرا بسیاری از ترکیبات شیمیایی مضر، محلول در چربی ھستند یعنی احتمال تجمع آن‌ها در بافت ھای چربی حیوان بیش از سایر قسمت ھا است.

بیسفنول آ: در ظروف پلاستیکی که ما نوشیدنی ھا و مواد غذایی را در آن‌ها نگھداری می‌کنیم، وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دھند که بیسفنول آ در عملکرد لوزالمعده اختلال ایجاد نموده و منجر به مقاومت به انسولین می‌شود پس در افزایش وزن نقش دارد. سعی کنید که از ظروفی استفاده کنید که فاقد بیسفنول آ ھستند. حتی ظرف کنسرو ھا ھم می‌تواند حاوی بیسفنول آ باشد.

پرفلوروکتانوئیک اسید: این ترکیب در ظروف آشپزی نچسب تفلون وجود دارد و با بروز چاقی در ارتباط است. محققین دانمارکی در یک تحقیق بیست ساله متوجه شدند که میزان این ترکیب در خون مادران بارداری که فرزندان آن‌ها در آینده دچار چاقی و اضافه وزن شده بودند، بیشتر از زنان دیگر است. حتی اگر از ظروف تفلون استفاده نمی‌کنید باز ھم امکان اینکه بدن شما به این ترکیب آلوده شود، وجود دارد، زیرا این ترکیب در بسته بندی ھای ضد روغن بعضی از خوراکی ھا و بسته ھای پاپ کورن مخصوص مایکرویو ھم وجود دارد. از ظروف استیل ضد زنگ استفاده کنید و مخصوصا اگر ظرف تفلون شما دچار خراشیدگی شده است، دیگر از آن استفاده نکنید.