سرقت گندم و نفت سوریه

نظامیان اشغالگر آمریکایی امروز (دوشنبه) ۹۲ کامیون حامل گندم و نفت سوریه را سرقت کردند و از طریق گذرگاه غیر قانونی الولید به سمت شمال عراق انتقال دادند.

در این باره، منابع محلی در شرق الحسکه (شمال سوریه) به خبرنگار سانا گفتند که ۳۴ کامیون حامل گندم و نفت سرقت شده، حومه جزیره سوریه را ترک کرده و از طریق گذرگاه غیر قانونی الولید به سمت شمال عراق منتقل شدند.

منابع محلی همچنین اعلام کردند که کاروان دیگری متشکل از ۵۸ تانکر مملوء از نفت مسروقه سوریه از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه به شمال عراق منتقل شده است.