وقتی صداوسیما سخنان رهبری را هم سانسور می‌کند!

در سلسله نشست‌های رسانه‌ای «راه گفتگو: واکاوی عملکرد رسانه‌های داخلی در تنش‌های اجتماعی اخیر» به میزبانی مؤسسه اطلاعات با حضور محمد قوچانی مدیرمسئول نشریه آگاهی نو و عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری، برگزار شد.

قوچانی در این نشست با اشاره به حذف نخبگان گفت: من در صداوسیما پیام رهبری درباره مرحوم بازرگان را خواندم، تلویزیون آن را پخش نکرد! گفتند ما در این مورد به آقا ایراد داریم چرا چنین پیامی داده‌اند؟!