سخنگوی وزارت امور خارجه:
۵ خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین آزاد شدند

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب، افزود: قاضی تحقیق آرژانتینی، سرانجام با اعلام ناکافی و غیرمعتبر بودن مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شکات این پرونده، انجمن صهیونیستی  آرژانتین (دایا) و دو تن از نمایندگان صهیونیست پارلمان آرژانتین، دستور آزادی و رفع ممنوع الخروجی خدمه ایرانی را صادر کرد.

کنعانی همچنین اعلام کرد: خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی در ابتدای مسیر بازگشت به میهن اسلامی می باشند.