روزنامه خراسان:
استارلینک فعال شود مانند روسیه قطعش می‌کنیم

روزنامه خراسان در گزارشی اینترنت استارلینک را قابل ردیابی دانسته و مدعی شده اگر این اینترنت در کشور فعال شود قطع آن کار دشواری نیست؛ مانند روسیه که این کار را کرد!

مسعود اسدپور می‌گوید: «پیدا کردن تجهیزات ماهواره استارلینک کار پیچیده‌ای نیست. در نتیجه اگر استفاده از آن در کشورمان زیاد بشود خیلی راحت می‌توانند تجهیزاتش را پیدا و جمع کنند. شرایط کشورمان اجازه نمی‌دهد که اینترنت استارلینک بدون مجوز بالای سرمان فعال شود. فرضا اگر اینترنت استارلینک هم بدون اجازه فعال شود این که چه نوع برخوردی می‌توانیم برای قطع اتصال آن داشته باشیم به ابزار و فناوری ما ارتباط دارد که احتمالا کار پیچیده‌ای نیست. همچنان که در جنگ اوکراین هم روسیه توانسته به شیوه ای روی اینترنت استارلینک تاثیر منفی بگذارد و اتصال آن را قطع یا محدود کند.»