سالار عقیلی و پخش یک قطعه اعتراضی برای معترضان

سالار عقیلی طی روز‌های اخیر یک قطعه اعتراضی پخش کرده که ظاهرا در جهت همدلی با برخی معترضین بوده، به هر حال از سالار عقیلی که بیشتر رفتار‌های متناقضی از او دیده بودیم، پخش چنین قطعه‌ای عجیب بود.

اما خبر تازه‌ای که برخی منابع منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد سالار عقیلی بر همان روال سال‌های قبل رفتار می‌کند، او ظاهرا کنسرتی برگزار کرده برای یکی از ارگان‌ها و به دلایلی که می‌دانید با اعتراض برخی حضار مواجه شده، ظاهرا بنا بر ادعا‌ها فضا متشنج شده و در چنین شرایطی سالار عقیلی اجرایش را برگزار کرده است.