کنسرت امیر تتلو لغو شد

پلیس استانبول، کنسرت تتلو را به عنوان آن چه که «احتمال اغتشاش» عنوان کرده، لغو کرده است.

کنسرتی که قرار بود ۲۸مهر برگزار شود. البته چند روز پیش ظاهرا یکی از نوازنده‌های بَند تتلو هم بازداشت شده، مشخص نیست این «احتمال اغتشاش» به خاطر جنس مخاطبان تتلو است یا به خاطر التهاب احتمالی گردهمایی جمعی از ایرانیان در این روزها. تتلو در روز‌های ابتدایی اعتراضات خود را حامی نشان داده بود، یکی دو روز قبل از «حمایت» منصرف شده بود.