معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور اعلام کرد؛
تکذیب رایزنی در خصوص رژیم حقوقی خزر

در روزهای اخیر اظهاراتی مبنی بر فشار مسکو برای تصویب وضعیت حقوقی دریای خزر در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که اظهارات معاون سیاسی رئیس‌جمهور از غیر واقعی بودن این گمانه‌زنی‌ها حکایت دارد.

محمد جمشیدی در توییتر خود در این رابطه نوشت:

«سیاست دولت ایجاد کریدور جامع شمال جنوب است یعنی هم ترانزیت هم انرژی. در تعاملات اخیر بویژه گفتگوی تلفنی رئیسی و پوتین این راهبرد را پیگیری کردیم. اگر رژیم حقوقی خزر را پیش می‌کشیدند همان چیزی را می‌شنیدند که رو در رو به پوتین گفتیم: منافع ایران فقط با ترسیم خط مبدا خاص تامین می‌شود.»

تکذیب رایزنی در خصوص رژیم حقوقی خزر