فیلم| ماهیگیری با شیوه‌ای متفاوت

ماهیگیری و صید آبزیان شیوه های گوناگونی دارد که یکی از جالب ترین انواع آن را در فیلم زیر مشاهده می کنید.

{$sepehr_media_1052357_700_300}