سردار «حمید هداوند» فرمانده انتظامی البرز شد

با حکم سردار رادان فرماندهی کل فراجا سردار «حمید هداوند» فرمانده انتظامی البرز منصوب شد.

سردار هداوند پیش از این مسئولیت جانشینی فرمانده انتظامی تهران بزرگ را عهده داشت.

سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی پیشین استان البرز بود که با حکم سردار احمد رادان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ منصوب شد.